Πέτρος

Εξυπηρέτηση Πελατών Κέντρου Αθηνών 

Ο Πέτρος είναι υπεύθηνος για τους Πελάτες του Κέντρου της Αθήνας. Στοχοπροσύλωμένος στην εξυπηρέτηση και με βαθιά γνώση της αγοράς μπορεί να σας δώσει την λύση για κάθε πρόβλημα στον καθαρισμό και στην απόσμηση των χώρων σας.

 

τηλ 694 5801819

email patesis@saniair.gr

Θάλεια

Account Manager customer service

Χρύσα

Operation Manager Customer service 

Δημήτρης

Εξυπηρέτηση Πελατών ΝΑ Προαστείων 

Γιώργος

Εξυπηρέτηση Πελατών ΒΔ Προαστείων 

Πέτρος

Εξυπηρέτηση Πελατών Κέντρου Αθηνών 

Δεξιότητες

Επικοινωνιακές Ικανότητες.

Επίλυση προβλημάτων.

Προσαρμοστικότητα.

Άμεση ανταπόκριση.