Χρύσα

Operation Manager Customer service 

Η Χρύσα είναι .

Θάλεια

Account Manager customer service

Χρύσα

Operation Manager Customer service 

Δημήτρης

Εξυπηρέτηση Πελατών ΝΑ Προαστείων 

Γιώργος

Εξυπηρέτηση Πελατών ΒΔ Προαστείων 

Πέτρος

Εξυπηρέτηση Πελατών Κέντρου Αθηνών 

Δεξιότητες

Επικοινωνιακές Ικανότητες.

Επίλυση προβλημάτων.

Προσαρμοστικότητα.

Άμεση ανταπόκριση.