Δημιουργικές Λύσεις

Το 2013 η Sani Air καινοτομεί ακόμα μια φορά και δίνει τη θέση της στην HPH (Hygiene Philosophy Hellas). Εισάγει τον ποιοτικό έλεγχο Φιλοσοφία Υγιεινής για την λεκάνη της τουαλέτας και τις επιφάνειες του WC , ακολουθώντας τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα πιο τεχνολογικά άρτια προϊόντα , εξασφαλίζοντας έτσι στους συνεργάτες μας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην χαμηλότερη δυνατή τιμή.