Μια εταιρεία για το WC

To 2006 είναι η χρονιά που η εταιρεία μας ολοκληρώνει τις παρεχόμενες λύσεις για το κοινόχρηστο WC. Συσκευές αυτοματισμού για την λεκάνη, το χαρτί και το σαπούνι καθώς και αρωματισμός χώρου είναι το ολοκληρωμένο πακέτο. Τις συσκευές προμηθεύουμε με αναλώσιμα υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή, δημιουργώντας την πρώτη μας υπηρεσία πλήρους υποστήριξης κοινόχρηστου WC.