Με κέντρο τις ανάγκες της κοινωνίας!

Η εταιρία μας έχοντας φιλοσοφία υγιεινής για τον κόσμο και την κοινωνία συνεισφέρει στην οικονομία παρέχοντας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που την εμπιστεύονται προϊόντα στοχευμένα να εξυπηρετούν τους Στόχους Χιλιετηρίδας του Οργανισμού Ηνωμένων εθνών.

Προϊόντα που αφορούν

  • την υγεία και ενδυνάμωση της γυναίκας και την υγιεινή της  μητέρας
  •  την βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντός 
  • την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την μετάδοση μεγάλων λοιμωδών νόσων (HIV, Μαλάρια κλπ)   

Εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα προϊόντα καθαρισμού του WC με προβιοτικά , χωρίς καμία χρήση χημικών. Απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και πιο αποτελεσματικά στον καθαρισμό μολυσματικών παραγόντων στην λεκάνη και τον αέρα της τουαλέτας.   

Προϊόντα που αφορούν την διευκόλυνση και την υγεία της γυναίκας σε κοινόχρηστα WC , όπως ο κάδος γυναικείων απορριμμάτων και σακούλες απόρριψης γυναικείων απορριμμάτων.   

Παρέχοντας λύσεις για τα καταστήματα που ενδιαφέρονται για την μητέρα όπως κοινόχρηστη αλλαξιέρα πάνας και σύστημα στιγμιαίου καθαριστικού χεριών.