Σαπούνι πλυντηρίου πιάτων

 Απ/αντικό πλυντηρίου πιάτων

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 13 λίτρων 15 κιλών

 

Τιμή