Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων

 Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά

Στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 13 λίτρων 13κιλών