Επαγγελματικές Λύσεις

Απόσμησης και Καθαρισμού 

Η Φιλοσοφία μας : Οι κίνδυνοι μετάδοσης νοσημάτων από την μαζικότητα των πόλεων καθιστούν πλέον απαραίτητη την αυτοματοποίηση των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής κάτι που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε πολυτέλεια.

Οι Στόχοι μας.

Η δημιουργία εξελιγμένων χώρων υγιεινής πετυχαίνοντας την ικανοποίηση της απαίτησης του κοινού για μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις μεταδοτικές ασθένειες

  • Βελτίωση της γενικής εικόνας της τουαλέτας.
  • Διατήρηση της καθαριότητας για όλη την διάρκεια της ημέρας. 
  • Εναρμόνιση με τους κανονισμούς της Ε.Ε.